We bieden u een volledig onafhankelijk verificatie-onderzoek.

Softcrow stelt zich uitsluitend op als onafhankelijk bewaarnemer. Voor onderzoek naar de volledigheid en bruikbaarheid van hetgeen in bewaring is gegeven, schakelen we altijd een neutrale derde partij in.

Volledig en bruikbaar depot

Met een verificatie-onderzoek wordt vastgesteld of het geplaatste depot bruikbaar is. Of het wel toegankelijk en volledig is, zodat de licentienemer de software kan blijven gebruiken volgens de gemaakte afspraken in de overeenkomst. Het onderzoek maakt duidelijk of de licentienemer zijn bedrijfsactiviteiten dus ongehinderd kan blijven voortzetten.

Geen belangenverstrengeling

Wij vinden dat de uitvoering van een verificatie-onderzoek niet thuishoort in handen van de partij die ook de broncode-versie in bewaring heeft. Daarom doet Softcrow zo’n verificatie-onderzoek niet zelf, maar schakelen we altijd een onafhankelijke derde partij in (een bij de NOREA aangesloten auditor). Zo zijn alle betrokkenen ervan verzekerd dat de uitkomst van het onderzoek niet is beïnvloed door andere belangen.

› Meer redenen om voor escrow van Softcrow te kiezen.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en ontvang onze brochure.

Ons adres

Softcrow
Hettenheuvelweg 8
Postbus 12161
1100 AD Amsterdam

T (+31) 20 696 20 50
F (+31) 20 696 29 34

E info@softcrow.com

54.156.76.187
Tags: Escrow, Backup, Back-up, Security, Secure, Beveiliging, ARBIT, Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten, Rijksoverheid, ICT, Continuïteit, Broncode, Sourcecode, Cloud, SaaS, ASP, Software