Softcrow wordt onderscheiden met bijzondere Binnenhofpenning

De Binnenhofpenning werd aan Softcrow toegekend als blijk van waardering voor de jarenlange maatschappelijke betrokkenheid en de belangrijke innovatieve rol die Softcrow heeft gespeeld bij de ontwikkeling van escrow voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Binnenhofpenning heeft aan de voorzijde een afbeelding van de Ridderzaal en de keerzijde Willem II Graaf van Holland (1227-1256), de bouwer van het Binnenhof.

Medailles en penningen

Medailles en penningen spelen in onze nationale geschiedenis al vanaf de 16e eeuw een belangrijke rol. Tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden werden er naast materiele geschenken, zoals een geldelijke beloning, gouden vaatwerk of tapijten, ook medailles en gouden penningen uitgereikt. In 1628 werd door het hoogste staatscollege een gouden beloningspenning ingevoerd met aan de voorzijde het generaliteitswapen en aan de keerzijde de wapens van de zeven provinciën. De zinspreuk op de medaille luidt: ‘Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur’ (Eendracht doet kleine zaken groeien, tweedracht richt grote zaken ten gronde).

Penningen kunnen worden beschouwd als de voorlopers van de ridderorden. Tijdens de Franse periode (1806-1810) werden door Lodewijk Napoleon in ons land de eerste ridderorden ingesteld: de Ordre de L’union (Orde van de Unie) alsmede de Ordre Royal du Mérite (Koninklijke Orde van Verdienste). Na het einde van de Franse overheersing werd op 30 april 1815 door koning Willem I de Militaire Willems-Orde en later op 29 september 1815 de Orde van de Nederlandse Leeuw ingesteld. Op 4 april 1982 tenslotte werd de Orde van Oranje-Nassau gesticht.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en ontvang onze brochure.

Ons adres

Softcrow
Hettenheuvelweg 8
Postbus 12161
1100 AD Amsterdam

T (+31) 20 696 20 50
F (+31) 20 696 29 34

E info@softcrow.com

54.156.76.187
Tags: Escrow, Backup, Back-up, Security, Secure, Beveiliging, ARBIT, Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten, Rijksoverheid, ICT, Continuïteit, Broncode, Sourcecode, Cloud, SaaS, ASP, Software,  binnenhofpenning, medaille, penning, onderscheiding, waardering