ASP/SaaS in de Cloud, traditionele of embedded software: Softcrow levert u een overeenkomst met de beste dekking.

In een door Softcrow opgestelde escrow-overeenkomst is alles helder en zorgvuldig geregeld. Maatwerk voor ASP/SaaS in de Cloud, traditionele of embedded software. We zorgen ervoor dat alle deelnemende partijen de best mogelijke dekking hebben en dat over belangrijke onderdelen standaard duidelijke afspraken in de overeenkomst worden opgenomen.

Dekking met juiste balans

De deskundigheid die Softcrow in de afgelopen 20 jaar heeft opgebouwd, zorgt voor een evenwichtige balans in zowel inhoudelijke als juridische aspecten als tussen de belangen van leverancier en gebruiker. Op deze wijze waarborgen wij dat alle betrokkenen volledig achter de overeenkomst kunnen staan. Gezien de fundamentele verschillen die bestaan tussen het gebruik van software “on premise”, en software als ASP/SaaS Cloud oplossing bieden wij voor elke variant specifiek hierop ingerichte overeenkomsten. Elke overeenkomst wordt gezamenlijk met leverancier en gebruiker volledig toegespitst op de klantspecifieke situatie.

Afgifte broncode

Bij Softcrow wordt in een escrow-overeenkomst de overhandiging van het depot in het geval van een faillissement standaard goed geregeld. Indien aan een van de afgifte voorwaarden is voldaan, zal Softcrow het depot in bewaarneming ten behoeve van de begunstigde onder zich houden. Afgifte van het depot vindt pas plaats nadat de begunstigde heeft aangegeven het depot daadwerkelijk nodig te hebben om het voortdurend gebruik te waarborgen.
Bij ASP/SaaS Cloud-oplossingen zijn hiervoor nog aanvullende mogelijkheden die specifiek met de kenmerken van deze situatie rekening houden. Lees meer hierover op onze website over CloudSecure.

Volledig onafhankelijk

Ook voorkomen we dat er op wat voor manier dan ook belangenverstrengeling plaatsvindt. Zo betrekken we in het geval van een geschil tussen leverancier en eindgebruiker altijd een onafhankelijke en deskundige derde partij. Softcrow maakt hiervoor gebruik van de diensten van de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (SGOA). SGOA beslis dant over de geldigheid van een verzoek tot afgifte van een depot.

› Meer redenen om voor escrow van Softcrow te kiezen.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en ontvang onze brochure.

Ons adres

Softcrow
Hettenheuvelweg 8
Postbus 12161
1100 AD Amsterdam

T (+31) 20 696 20 50
F (+31) 20 696 29 34

E info@softcrow.com

54.156.76.187
Tags: Escrow, Backup, Back-up, Security, Secure, Beveiliging, ARBIT, Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten, Rijksoverheid, ICT, Continuïteit, Broncode, Sourcecode, Cloud, SaaS, ASP, Software