Overige diensten van Softcrow

Softcrow concentreert zich in zijn dienstenaanbod op escrow, maar daarnaast bieden we u uiteraard ook andere oplossingen. Van een veilige back-up service tot het waarborgen van intellectueel eigendom. Hieronder leest u wat we u nog meer voor diensten kunnen verlenen.

Intellectual Property Right Depot

Volgens de Auteurswet van 1912 komen de auteursrechten toe aan de maker van een werk. Bij het gebruik van software kan dit een risico vormen voor uw continuïteit. Als u vooraf duidelijke afspraken maakt, kunt u dergelijke risico’s voorkomen. Softcrow geeft u hierin graag advies en ondersteuning.
› lees verder

Auteursrechten Depot

Heeft u de ontstaansgeschiedenis van uw programmatuur buiten uw eigen invloedssfeer vastgelegd? Een Auteursrechten Depot kan uw rechts- /onderhandelingspositie in dit soort situaties aanzienlijk versterken.
› lees verder

Configuratie Management

Weet u precies welke hard- en software er binnen uw bedrijf allemaal in gebruik zijn? En wat voor afspraken er zijn over onderhoud en support? Met de Configuratie Management Services van Softcrow houdt u op een eenvoudige manier het overzicht.
› lees verder

Sourcecode Management

Bij Sourcecode Management worden de veranderingen in software/broncode beheerd. Een noodzakelijke maatregel als deze software regelmatig onderhouden of geüpdatet wordt waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Softcrow zorgt ervoor dat de broncodes tussentijds veilig worden opgeslagen.
› lees verder

Business Continuity

Bent u voor uw bedrijfsactiviteiten afhankelijk van uw leverancier? Dan kunt u er maar beter zeker van zijn dat u die activiteiten ook kunt voorzetten als de leverancier niet meer aan u kan leveren. Softcrow geeft u de nodige ondersteuning bij het opstellen van een kwetsbaarheidanalyse.
› lees verder

B2B Trade Continuity

Als er meerdere bedrijven als schakel in een product- of distributieketen betrokken zijn, kan dit enorme gevolgen hebben wanneer een van de schakels wegvalt. Softcrow biedt met B2B Trade Continuity Services de nodige zekerheid aan de betrokken bedrijven.
› lees verder

Elektronisch Transactie Dossier

Bij beleggings- of financieringstransacties is het uiterst belangrijk om vast te leggen op welke manier en onder welke voorwaarden een transactie tot stand komt. Softcrow is de uitgelezen partner om in dergelijke transacties op te treden als onafhankelijke derde partij en daarmee de authenticiteit van een transactiedossier te bewaken.
› lees verder


Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en ontvang onze brochure.

Ons adres

Softcrow
Hettenheuvelweg 8
Postbus 12161
1100 AD Amsterdam

T (+31) 20 696 20 50
F (+31) 20 696 29 34

E info@softcrow.com

54.156.76.187
Tags: Escrow, Backup, Back-up, Security, Secure, Beveiliging, ARBIT, Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten, Rijksoverheid, ICT, Continuïteit, Broncode, Sourcecode, Cloud, SaaS, ASP, Software