Integriteit en vertrouwelijkheid depot gewaarborgd.

Een Trusted Third Party dient bij de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst achteraf rekening en verantwoording te kunnen afleggen over de uitgevoerde werkzaamheden. Zo zal Softcrow nooit alleen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie in het Depot. Voor het online depot geldt dat Softcrow nooit beschikt over de sleutel van het door de leverancier geëncrypte depot.

Grote verantwoordelijkheid

Als escrow-agent rust op Softcrow een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de in bewaring genomen informatie. Softcrow hecht veel waarde aan de integriteit van het bij ons geplaatste depot. Wij vinden dat alle handelingen met betrekking tot het electronisch benaderen van het depot controleerbaar moeten zijn, óók achteraf. Softcrow zal, anders dan bij andere escrow-agenten, niet zelfstandig werkzaamheden uitvoeren waarvoor toegang tot de gedeponeerde informatie noodzakelijk is.
De online depots worden voor de upload naar de SecureStorage omgeving door de leverancier geëncrypt en uitsluitend de begunstigden ontvangen hiervan de sleutel. Hiermee zijn de Online depots voor Softcrow volstrekt ontoegankelijk.

Opening depot

Of het nu gaat om het uitvoeren van een Steekproef, of om een Verificatie-onderzoek, altijd is er een auditor of een vertegenwoordiger van een van de belanghebbenden bij aanwezig. Op deze manier wordt de vertrouwelijkheid en de integriteit van het depot maximaal gewaarborgd en verzekerd dat de voor de uit te voeren controlewerkzaamheden noodzakelijke verveelvoudigingen van het depot onherroepelijk uit de controleomgeving worden verwijderd. Meetbare integriteit voorkomt misverstanden.

› Meer redenen om voor escrow van Softcrow te kiezen.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en ontvang onze brochure.

Ons adres

Softcrow
Hettenheuvelweg 8
Postbus 12161
1100 AD Amsterdam

T (+31) 20 696 20 50
F (+31) 20 696 29 34

E info@softcrow.com

54.156.76.187
Tags: Escrow, Backup, Back-up, Security, Secure, Beveiliging, ARBIT, Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten, Rijksoverheid, ICT, Continuïteit, Broncode, Sourcecode, Cloud, SaaS, ASP, Software